top of page

Podsumowanie sezonu 2014/2015


Za nami pierwszy sezon funkcjonowania Sudeckiej Ligi Narciarskiej. Projekt wymagał sporo pracy i przecierania szlaków ale satysfakcja z wyników naszej pracy była opgromna.

W SLN wystartowało 256 zawodnków. Na każdej z 6 edycji liczba zawodników przekraczała 130 osób. W rywalizacju wzięło udział 16 klubów narciarskich -nie tylko z Dolnego Śląska.

Ogromnie dziękujemy wszystkim zawodnikom, klubom organizującym poszczególne edycje, SPONSOROM i wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu Sudeckiej Ligi Narciarskiej.


bottom of page